SolarNRG

SolarNRG

Poeldijk, South Holland, Netherlands

Team size: 51 - 200

Sector: Energy

About SolarNRG


Founded date: 2003

Connect: solarnrg.nl

Company stage: Other

SolarNRG is een van de grootste leveranciers en installateurs van zonnestroomsystemen in Nederland. De zonnestroom specialist voor particulieren en ondernemers en de langst bestaande zonnestroomleverancier van ons land. Daarnaast zijn we groothandel voor dealers en installateurs, die via onze eigen applicatie Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, en zeer ervaren met grote collectieven als Eneco, Engie, iChoosr en Vereniging Eigen Huis.

Subscribe to new job opportunities

Get a weekly digest of the latest jobs right in your inbox.

12 jobs at SolarNRG

    Get equipped fast with structured climate learning

    Learn what you need to feel prepared for your job search in the vast world of climate.

    Join our structured, comprehensive climate bootcamp, built by and featuring top climate experts, and scan the entire landscape of challenges and solutions.


    Hundreds of senior, successful alumni now work in top climate companies.